每日一名言

现在是
Google

2008年9月18日星期四

KAJIAN SEJARAH TEMPATAN 2008 - TINGKATAN 2

21/2
Sejarah
Kertas 2 – Kerja Kursus
smcc
吉兰丹哥打鲁中正国民型中学
SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN CHUNG CHENG,
15300 KOTA BHARU, KELANTAN.
Tel/Fax: 09-7474816
KAJIAN TEMPATAN SEJARAH TINGKATAN DUA
TAHUN 2008
Sejarah
Kertas 2 – Kerja Kursus
Tingkatan Dua 2008
TAJUK KAJIAN : SEJARAH SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN CHUNG CHENG, KOTA BHARU, KELANTAN.
NAMA PELAJAR : FOO CHI KHING
TINGKATAN : 2 YAKIN
NAMA SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN CHUNG CHENG, KOTA BHARU, KELANTAN.
GURU PENILAI : PUAN WEE BEE CHU
TANDATANGAN GURU PENILAI :

1


BAHAN SUMBER
[FOTOSTAT KULIT BUKU, MAJALAH, JURNAL & IC DEPAN & BELAKANG]
1. Buku:
Sukses Sejarah PMR
2. Majalah:
Majalah SMJK Chung Cheng, Kota Bharu, Kelantan
3. Jurnal:
Diari Seorang Pensyarah Universiti – Kehidupan Saya Di SMCC
4. Lisan:
a. Foo Kok Yin (XXXXXX-XX-XXXX)
b. Foo Tien Yin (XXXXXX–XX–XXXX)
2-6


PENGHARGAAN
Setinggi–tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada kedua–dua ibu bapa saya, Encik Foo Kok Yin dan Puan Tan Sim Ai kerana membantu dalam aspek kewangan dan nasihat kepada saya untuk menjalankan kajian ini.
Selain itu, penghargaan ini juga saya panjangkan kepada guru mata pelajaran Sejarah saya Puan Wee Bee Chu yang telah membantu saya menyiapkan tugasan Kerja Kursus ini. Dengan bimbingan, panduan, tunjuk ajar serta nasihat beliau dengan penuh sabar dan gigih dapatlah saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Saya juga ingin berterima kasih kepada rakan–rakan saya yang terbabit, iaitu Xuan Tong, Jenn Fei, Hong Wei, Yong Xian dan Yan Hong.
Saya juga ingin merakamkan setinggi–tinggi penghargaan kepada Encik Teo Soon Seng, Pengetua Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng, guru–guru serta semua pihak yang telah menyumbang jasa bagi saya menyiapkan Kerja Kursus ini.
7
SENARAI ISI KANDUNGAN ***SEDANG DIUBAHSUAI
BIL
TAJUK
HALAMAN
1
KULIT LAPORAN
01

ELEMEN 1:

2
BAHAN SUMBER


ELEMEN 2:

3
PENGHARGAAN

4
SENARAI ISI KANDUNGAN

5
OBJEKTIF KAJIAN

6
KAEDAH KAJIAN

7


8
RUMUSAN


ELEMEN 3:

9
PENERAPAN PATRIOTISME

10
LAMPIRAN

11
RUJUKAN

12
TAMAT

8
KAEDAH KAJIAN
Pelbagai kaedah digunakan bagi menyiapkan tugasan ini. Saya menggunakan kaedah rujukan di pusat sumber sekolah untuk mengumpul maklumat berkaitan. Saya merujuk kepada Majalah Sekolah untuk mendapatkan maklumat tentang sejarah penubuhan, kakitangan akademik, kejayaan sekolah, maklumat keputusan peperiksaan PMR dan SPM serta pencapaian sekolah dalam bidang kokurikulum.
Kaedah temu ramah orang sumber turut digunakan untuk maklumat. Antara individu yang ditemu ramah ialah Encik Foo Kok Yin dan Encik Foo Tien Yin. Mereka merupakan bekas pelajar sekolah ini pada 1970–an dan 1980–an.
Kaedah pemerhatian turut digunakan untuk melihat sikap serta budaya yang menjadi amalan pelajar di sekolah ini. Kaedah pemerhatian juga digunakan untuk mendapatkan maklumat keadaan persekitaran sekolah dan kemudahan–kemudahan yang terdapat.
Kaedah pandang dengar juga antara salah satu kaedah kajian. Saya melayari laman web “SMJK School Portal – SMJK CHUNG CHENG Kota Bharu Kelantan” (http://www.smjk.edu.my/school/index.php?schid=60) untuk mendapatkan maklumat tentang sekolah secara lebih lanjut.
10
LATAR BELAKANG SEKOLAH
(A) VISI & MISI SEKOLAH
VISI SMCC
SMJK Chung Cheng akan menjadi sebuah sekolah yang cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum bagi melahirkan pelajar-pelajar yang bersahsiah tinggi, berilmu, berketrampilan dan mahir berfikir.
MISI SMCC
Ø Mewujudkan persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif untuk mengembangkan potensi pelajar.
Ø Meningkatkan pencapaian akademik ke tahap yang cemerlang melalui proses P & P yang berkualiti dan berkesan.
Ø Membimbing pelajar–pelajar ke arah pencapaian yang cemerlang dalam penguasaan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina.
Ø Meningkatkan kemahiran penggunaan Teknologi Maklumat (ICT) dalam kalangan staf dan pelajar.
Ø Membina sahsiah pelajar melalui pelbagai program bina insan dan kokurikulum.
(B) LOGO SEKOLAHsmcc
11

(C) IKRAR PELAJAR
IKRAR PELAJAR
Bahawasanya kami, pelajar–pelajar SMJK Chung Cheng, bersetia dan berjanji, akan patuh kepada prinsip–prinsip Rukunnegara,
· Kepercayaan kepada Tuhan
· Kesetiaan kepada Raja dan Negara
· Keluhuran Perlembagaan
· Kedaulatan Undang–undang
· Kesopanan dan Kesusilaan
serta peraturan dan disiplin yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
Kami juga berjanji akan sentiasa:
§ Menghormati dan menyanjung semua guru kami
§ Patuh akan segala teguran dan nasihat guru
§ Menghargai tunjuk ajar, bimbingan, dan pengorbanan guru–guru kami
§ Belajar dengan penuh iltizam untuk mencapai kejayaan cemerlang sebagai membalas jasa dan pengorbanan guru–guru kami.


(D) LAGU SEKOLAH
SONG


12


(E) LOKASI SEKOLAH

We currently have 1 among 9793 schools tagged with coordinates
View Larger Map
×
Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng terletak di Jalan Kelochor, Kota Bharu, Kelantan. Sekolah ini bersebelahan dengan Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chung Cheng. Sekolah ini terletak di pusat bandar dan berlatarbelakangkan pusat perniagaan.(F) PELAN SEKOLAH

---[EMAIL ME: for the plan]---

13
(G) GAMBAR FOTO SEKOLAH


---[school magazine pg 14-16]---


14-16

(H) STATISTIK SEKOLAH
1. BILANGAN PELAJAR (Julai 2008) [Lampiran B]
Tingkatan
Lelaki
Perempuan
Jumlah
Peralihan
42
10
32
Satu
145
143
288
Dua
133
143
276
Tiga
143
132
275
Empat
138
142
280
Lima
125
126
251
Jumlah
726
696
1422
2. BILANGAN GURU/STAF AKADEMIK (September 2008) [Lampiran C]
Jumlah Bilangan Guru = 98 orang (termasuk Badan Pengurusan Sekolah)
3. PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)
PIBG SMJK CHUNG CHENG 2007/2008
Penasihat Kehormat : Encik Phang Yun Fee
Penasihat : Encik Teo Soon Seng
Pengerusi : Encik Chong Jackar
Timbalan Pengerusi : Encik Thee Kien Hin
Naib Pengerusi : (I) Encik Tan Poh Chun (II)Encik Low San Yee
Setiausaha : Cik Tan Wen Ooi
Penolong Setiausaha : Encik Por Soon Khiang
Bendahari : Encik Wee Tiong Ming
Penolong Bendahari : Encik Loh Swee Eng
Ahli Jawatankuasa : Encik Teo Kok Boon Encik Edward Tan Hoe Een
Encik Chong Chee Ton Encik Ku Ah Hee
Encik Thomas Sew Encik Tan Seng Chun
Puan Ong Tiu Jioon Puan Foo Yan Ping
Juruaudit : Puan Rohaina Salleh Encik Yeo Tai Phain
Ex – officio : Penolong Kanan Pentadbiran – Encik Gan Koh Hwi
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid – Tuan Haji Abdul Rasyid
Penolong Kanan Kokurikulum – Encik Wong Tack Keong
4. JEMAAH PENGELOLA
JEMAAH PENGELOLA SMJK CHUNG CHENG
Pengerusi : Encik Yap Kian Chiaw JP
Timbalan Pengerusi : Encik Moh Chong Hang
Naib Pengerusi : (II) Encik Lee Chuan Wei
(III) Encik Chua Hock Huan
Setiausaha : Encik Teo Soon Seng Encik Chong Yok Chow
Bendahari : Encik Chua Chin Seng
(I) SENARAI AKTIVITI KURIKULUM
1. Kempen Budaya Membaca
2. Pertandingan Kaligrafi Cina
3. Pesta Bahasa
4. Pertandingan Mengarang Sempena Sambutan Hari Kemerdekaan
(J) SENARAI AKTIVITI KOKURIKULUM
1. Badan Beruniform
i. Orkestra Cina
ii. Kadet Bomba Dan Penyelamat
iii. Kadet Polis Lelaki
iv. Kadet Polis Wanita
v. Kadet Remaja Sekolah (Lelaki)
vi. Kadet Remaja Sekolah (Perempuan)
vii. Karate Do
viii. Koir
ix. Pengakap
x. Persatuan Bulan Sabit Merah
xi. Rebana Cina
xii. St. John Ambulans
xiii. Taekwondo
xiv. Tarian Naga
xv. Tarian Singa
xvi. Wushu
2. Persatuan / Kelab / Badan Khas
i. Kelab Badminton
ii. Kelab Bola Jaring
iii. Kelab Bola Keranjang
iv. Kelab Bola Sepak
v. Kelab Bola Tampar
vi. Kelab Catur
vii. Kelab Kaligrafi Cina
viii. Kelab Kedai Buku
ix. Kelab Kerjaya Dan PRS
x. Kelab Kesenian Sekolah
xi. Kelab Komputer
xii. Kelab Leo
xiii. Kelab Olahraga
xiv. Kelab Pengguna
xv. Kelab Perpustakaan
xvi. Kelab Ping Pong
xvii. Kelab Pusat Sumber
xviii. Kelab Rekreasi, Setem Dan Pelancongan
xix. Kelab Renang
xx. Kelab Skuasy
xxi. Kelab SLAD
xxii. Kelab Wartawan Muda
xxiii. Persatuan Bahasa Cina
xxiv. Persatuan Bahasa Inggeris
xxv. Persatuan Bahasa Melayu
xxvi. Persatuan Bakti Islam
xxvii. Persatuan Buddhis
xxviii. Persatuan Kemahiran Hidup Dan Reka Cipta
xxix. Persatuan Komputer Dan Teknologi Maklumat (ICT)
xxx. Persatuan Matematik
xxxi. Persatuan Pendidikan Seni Dan Fotografi
xxxii. Persatuan Sains
xxxiii. Persatuan Sejarah Dan Geografi
3. Rumah Sukan
i. Rumah Merah
ii. Rumah Hijau
iii. Rumah Kuning
iv. Rumah Biru
SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH
(A) PIHAK YANG MENGUSAHAKAN PENUBUHAN SEKOLAH
Para pengasas sekolah ini, mendiang Yong Chung Siew, Law Jin Eng, Teh Aik Cheang, Wong Peng Nam, Lim Guan Song, Chua Yu Yong bersama–sama penasihat sekolah Encik Soh Cheng Eam, Guru Besar Encik Chen Sao Chong, Jemaah Pengelola Encik Yap Siew San mulai mengasaskan sekolah siang. Pada hari pembukaan sekolah, seramai 130 orang murid telah mendaftar untuk belajar di sekolah ini.
(B) PERKEMBANGAN SEKOLAH SEHINGGA KINI
Tahun
Kronologi
1951
Pembukaan rasmi sekolah.
1958
Sekolah siang dan sekolah malam diasingkan
1959
Mengadakan sekolah menengah
1962
Pentadbiran sekolah rendah dan sekolah menengah dibahagikan
1970
Mengadakan tadika
1980
Projek memperluas kawasan sekolah dijalankan
1985
Mengadakan kelas aliran Sains Tulen
1994
Sekolah dinaik taraf ke Taraf “A”
2007
Permulaan Projek Menaik Taraf Stadium Mini
(C) SENARAI NAMA PENGETUA

Tahun
Guru Besar/Pengetua
1959-1961
Encik Chen Sao Chong
1961-1962
Encik Lee Chok Hwo
1962-1963
Encik Chia Chee Hwa
1963-1973
Encik Lim Kok Hoo
1973-1976
Encik Chia Poo Yee
1976-1979
Encik Chen Kharm
1980-1988
Encik Koo Seng Wan
1989-1994
Encik Gan Di Veen
1995-1997
Encik Tan Wa Poo
1998-2001
Encik Lee Cheng Chuan
2002-2004
Encik Choo Kheng Pin
2004-2005
Encik Eyu Foo On
2005 hingga kini
Encik Teo Soon Seng

(D) TOKOH CEMERLANG DARI SMJK Chung Cheng
Low Hiang Loon, merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Beliau gigih berusaha. Beliau menamatkan pelajarannya di Universiti Malaya, aliran Bahasa Cina. Kini, beliau merupakan pensyarah aliran Bahasa Cina di Universiti Teknik MARA, Selangor.
RUMUSAN
Setelah selesai menjalankan kajian ini, saya berasa bertuah menjadi pelajar di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng. Kegemilangan sekolah ini dalam bidang akademik dan kokurikulum harus dipertahankan. Sebagai kesimpulannya, saya berasa puas hati setelah bertungkus lumus dan Kajian Sejarah Tempatan ini dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan.
PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME
Sebagai warga Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng, saya berasa amat bangga kerana dapat belajar di sekolah ini yang dilengkapi dengan kemudahan moden seperti perpustakaan berlengkapi kemudahan komputer, makmal ICT yang canggih, stadium yang luas, dan sebagainya.
Oleh demikian, saya berjanji akan menjaga imej sekolah. Nama baik sekolah harus dipelihara malah harus diharumkan kerana ini merupakan tanggungjawab setiap warga sekolah.
Di samping itu, saya akan belajar bersungguh–sungguh agar tidak menghampakan guru–guru seiring dengan Misi dan Visi Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng. Pencapaian akademik dan kokurikulum yang seimbang dapat menjamin masa depan kita yang cerah serta meningkatkan nama baik sekolah.
Pada masa yang sama, saya akan membalas budi baik sekolah dengan menyertai Persatuan Alumni Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng. Saya akan memberi bantuan kewangan serta tenaga kepada sekolah sekiranya sekolah memerlukan pertolongan agar dapat menjamin masa depan anak murid sekalian serta generasi akan datang.
LAMPIRAN
Lampiran A: Borang Soalan Soal Selidik
Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng,
Jalan Kelochor,
15300 Kota Bharu, Kelantan.
Borang Soalan Soal Selidik

Nama :
No. My Kad :
Umur :
Alamat :
Soalan :
1. Bilakah anda belajar di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng?
2. Berapakah staf sekolah yang mengajar pada ketika itu?
3. Bagaimanakah keadaan/suasana di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng pada ketika itu?
4. Bolehkah anda menerangkan maksud objek–objek penting yang terdapat dalam logo sekolah?
5. Apakah nasihat anda kepada semua penuntut Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng?
Lampiran B: Data Kedudukan Bilangan Pelajar Dan Kelas
Lampiran C: Senarai Nama Guru Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chung Cheng
001) TEO SOON SENG PENGETUA
002) GAN KOH HWI PK PENTADBIRAN
003) TUAN HAJI ABDUL RASYID ABDUL RAHMAN PK HAL EHWAL MURID
004) WONG TACK KEONG PK KOKURIKULUM
005) *** GK BAHASA
006) LOH SWEE ENG GK SAINS & MATEMATIK
007) CHE GHAZALI BIN AB RAZAK GK SAINS & SOSIAL
008) TAN SENG CHUN GK TEKNIK & VOKASIONAL
009) CHANG FOONG NEE KAUNSELOR
010) *** KAUNSELOR
011) ABDOL MALEK B. ISMAIL
012) ALAWIYAH BT ABDULLAH
013) CHANG KIM HUAY
014) CHE AMNAH BT ZAKARIA
015) CHE MAT B CHE AB RAHMAN
016) CHE ZULKIPLI B CHE AHMAD
017) CHEN SWEE FONG
018) CHEONG SWEE CHAN
019) CHEW PO SU
020) CHUA CHONG HUWA
021) CHUA YANG YANG
022) ENG LEE LIAN
023) ENY ZURAIDA BT. HASAN
024) EUN PEE CHYE
025) FAIROS BT IBRAHIM
026) FOO YAN PING
027) GAN TONG HIN
028) GOO SOO HENG
029) HAMDAN BIN CHE HASSAN
030) HANAFI BIN AWANG
031) HANIAH BT HJ ABDULLAH
032) JUNAIDAH MAMAT
033) KHADIJAH BT JUNOH
034) KIAU YOK CHIN
035) KOH SIEW HOON
036) KOO JEE SOON
037) LAU CHIK CHIEW
038) LAU PECK LIAN
039) LEE SIEW LUAN
040) LEE SWEE SHAN
041) LEONG SOO NGA
042) LIM HWEE SEE
043) LIM YEE JOU
044) LOW PAIK HOON
045) MAH SIEW SIEW
046) MEK KETONG A/P CHAU CHAN
047) MILLIE GAN
048) MOHD AB KARIM B DERAMAN
049) MOHD ADZHAR B MOHAMAD
050) MOHD ARIF HENG
051) MOHD SIDIK B HASSAN
052) MOHD SOFRI YUNUS
053) MOHD ZULKIFLI BIN HUSIN
054) NAIMAH BT BADRUDDIN
055) NAPISAH HUSSIN
056) NG SEW HONG
057) NIK AHMAD ZAHID B. ZAKARIA
058) NIK KARTINA
059) NIK SELMA
060) NIK SOHAIMI B NIK YAACOB
061) NOR AZIAN BT ABDULLAH
062) NORHAYATI REMLI
063) NORLIDA YUSOFF
064) NOR SALWANI M NOOR
065) NURUL IZZATY OTHMAN
066) RANJIT KAUR A/P SAHIB SINGH
067) ROHAINA BT SALLEH
068) ROSDIN MUHAMED
069) ROSYIDA BT AWANG
070) SHARIFAH HATIJAH BT TG ISMAIL
071) SUHAIMI ABDUL RAHIM
072) SUHANA BT HUSSIN
073) TAN JOCK LEE
074) TAN JOK CHIN
075) TAN PHECK HOON
076) TAN SIEW KIAT
077) TAN WEN OOI
078) TAN YEI MEI
079) TAN PHECK SUAN
080) TARLOCHAN KAUR A/P GOPAL SINGH
081) TEH LIAN YOW
082) TENG BIN KIAT
083) TEOH LEH LENG
084) TEOW SUAT SIE
085) TION MING LIH
086) TN KHAIRUDDIN B TN AHMAD SULONG
087) TUAN NORLIZANEE
088) W. SITI NOR AISHAH BT W.SALIM
089) WAN HABSAH WAN GHAZALI
090) WAN MUHAMMAD ANNUAR B. HJ AHMAD
091) WAN SARIPAH BT WAN AHMAD
092) WAN SITI NOR AISHAH
093) WEE BEE CHU
094) WEE TIONG MING
095) WONG BEE GEOK
096) WONG SEEK EYEN
097) YAP BEE YONG
098) ZAKIAH BT. ABDULLAH
099) ZAWIAH ISMAIL
100) ZUBAIDAH MUSA
JUMLAH GURU = 100 – 2
= 98 orang
Lampiran D: Keputusan Akademik Sekolah
Lampiran E: Tokoh Pelajar Tahun 2007

Chua Siong Kuang 5Sc1
2005
- Wakil Tingkatan Persatuan Wushu
- Penolong Bendahari Kelab Ping Pong
- Ketua Rumah Merah
- Penolong Setiausaha Badan Redaksi
- Larian Merentas Desa
- Lulus Ujian Persembahan Wushu
- Menyertai Pertandingan Ping Pong antara rumah
2006
- Penolong Ketua Pengawas
- Bendahari Persatuan Wushu
- Naib Pengerusi Kelab Ping Pong
- Ketua Permainan Ping Pong Rumah Merah
- AJK Kawalan Pertandingan Mendeklamasi Sajak Bahasa Cina
- Menyertai persembahan drama dalam Pesta Bahasa
- Menyertai Ping Pong MSSD Beregu Lelaki
- Menyertai Kem Kepimpinan Pengawas Ke–17
- Larian Merentas Desa
- Menyertai Pertandingan Ping Pong antara rumah
2007
- Ketua Pengawas
- Bendahari Persatuan Wushu
- Naib Pengerusi Kelab Ping Pong
- Penolong Ketua Rumah
- Menyertai Bengkel Penulisan Kesasteraan Cina
- Menyertai Pertandingan Hal Ehwal Semasa Bahasa Cina
- Menyertai Pertandingan Kuiz Matematik Australia
- Menyertai Ping Pong Beregu Lelaki – Gangsa
- Menyertai Kem Kepimpinan Pengawas Ke–18 – Ketua Urusetia
- Larian Jalan Raya
- Menyertai Pertandingan Ping Pong antara Rumah
- Menyertai sketsa dalam Pesta Bahasa
Chong Siew Fong 5Sc1
2005
- Menyertai Pesta Bahasa Sekolah dalam
- Pertandingan Bercerita BI – Johan
- Pertandingan Sajak BM – Johan
- Menyertai Larian Merentas Desa
- Menyertai Pertandingan Ping Pong antara rumah
- Anugerah Sahsiah Terpuji
- Naib Pengerusi Orkestra Cina
2006
- Menyertai Larian Jalan Raya
- Menyertai Pesta Bahasa dalam Pertandingan Berpidato – Johan
- Menyertai persembahan drama – Watak terbaik
- Menyertai Pertandingan Kaligrafi Sekolah Peringkat Negeri
- Penolong Ketua Pengawas
- Pengerusi Orkestra Cina
- Ketua Pasukan Rumah Merah
- AJK Kem Jambori
2007
- Menyertai Pertandingan Mendeklamasi Sajak Bahasa Cina peringkat negeri – tempat ke–3
- Menyertai Pertandingan Kaligrafi
- Ketua Pengawas
- AJK Pustakawan
- AJK Kem Jambori
- AJK Kem Kepimpinan Pengawas

Lampiran F:
KERJA KURSUS TAMAT

1 条评论:

匿名 说...

nice..
thanks for the information...